Coaching in svetovanje

Po definiciji Mednarodne federacije coachev (International Coach Federation – ICF, ZDA) je coaching interaktivni proces, ki pomaga posameznikom, podjetjem / organizacijam, da dosežejo hitre in odlične rezultate z uporabo posebnih coaching tehnik, ki pripeljejo klienta do lastnega miselnega procesa in razvoja.

Pri coachingu coach pomaga klientu, da sam najde rešitve brez ponujanja nasvetov in dajanja receptov. Coachi so izurjeni, da poslušajo in zastavljajo ključna vprašanja, ki pomagajo posameznikom in organizacijam, da sami pridejo do najboljših rešitev.

Posameznikom pomagam najti nove poti pri zahtevnih situacijah. Še posebej takrat, ko so zaradi katerega koli razloga »prepuščeni sami sebi«.

Pri coachingu želim klientu omogočiti čim boljši izkoristek njegovih že razpoložljivih potencialov ter pridobitev profesionalnosti in samozavesti pri premagovanju težkih poslovnih situacij.

rezerviraj si brezplačno uro coachinga

Pri poslovnem coachingu so v ospredju cilji in strategije podjetja. V ta namen se pogovorimo o konkretnih potrebah posameznika in se dogovorimo za konkretne cilje.

Cilj coachinga je pomagati posamezniku, da spozna svoje vire za samopomoč. Posamezniku pomagam, da si razvije strategije, nove boljše vzorce vedenja in pridobi izkušnje za učinkovito soočanje in reševanje izzivov pri delu.

Izhodišče za coaching je medsebojno spoštovanje, sprejemanje in zaupanje.

Pri spremembah stojim posamezniku ob strani.

Trenutne poslovne situacije zahtevajo od posameznika vedno več. Coaching pripomore k osebnostni rasti, stabilizira in gradi osebnost, izboljša kompetence pri vodenju in medosebni komunikaciji.

rezerviraj si brezplačno uro coachinga

Pri delu uporabljam metode

  • Metode NLP coachinga (INLPTA),
  • Metode Jungian coachinga (dr. Avi Goren Bar),
  • Teorije zavedanja odnosov (Relationship awareness theory – SDI®),
  • Numerologija
  • Acess bars
  • Mindfulness
Rezerviraj si brezplačno uro coachinga

Potrebujete našo pomoč?

Vašo prihodnost ustvarjate danes!

KONTAKTIRAJTE NAS