Vodenje

Kakšen je danes ustrezen način upravljanja s kadri? Je moj slog še vedno primeren? Vodenje v klasični linijski organizaciji,vodenje v matrični organizaciji? Kako dvigniti motivacijo v podjetju? Kako razvijamo dobre menedžerje? Kakšne izzive prinaša mlada generacija? Menedžerji ali vodje: kakšna je razlika med njimi?

Na izobraževanjih o vodenju, coaching razgovorih in drugih oblikah svetovanja rešujemo številne izzive vodenja, ki nam jih zaupate lastniki, direktorji. Kakšna so vaša vprašanja? Veselim se našega prvega dialoga.

Vodenje in upravljanje s spremembami

Namen treninga je

 • Razvoj uspešnega in prepričljivega vodenja

 • Povečevanje zavzetosti za delo
 • Prilagajanje vodenja s situacijskim slogom vodenja
 • Dvig storilnosti

Ciljna skupina

Mladi talenti izbrani za vodje in izkušeni vodje,
ki želijo osvežiti ali nadgraditi svoje znanje.

Vsebine treningov

 • Predpogoji za uspešno vodenje
 • Pomen odnosa do sebe kot vodje
 • Upravljanje s spremembami
 • Upravljanje s časom in storilnost
 • Prepričljivo voditeljsko vedenje
 • Kako vplivam na druge
 • Motiviranje in spodbujanje dialoga s sodelavci
 • Pogajanje – umetnost prepričevanja drugih
 • Metode motiviranja
 • Načela vodenja
 • Pohvala in priznanje
 • Upravljanje z ekipami
 • Tehnike vodenja sestankov

Način dela

 • Praktično usmerjen trening

 • Vaje, igre vlog
 • Analiza in usposabljanje mastermind na praktičnih situacijah

 • Prenos teorije v prakso s cilji in poročanjem udeležencev

 • Osebno svetovanje in coaching

 • Mastermind in osvajanje najboljših praks

Potrebujete našo pomoč?

Vašo prihodnost ustvarjate danes!

KONTAKTIRAJTE NAS